Zwolnienie z kasy fiskalnej 2015 gofin

Pomimo, iż potrzeba posiadania kasy fiskalnej novitus deon w role gospodarczej zdobywa jeszcze popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, dalej są możliwe wedle obowiązujących przepisów usunięcia z tego obowiązku.

Utrata prawa do takiego rozwiązania, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z poziomu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. To kto tak rzeczywiście nie pragnie być kasy fiskalnej? Między innymi działają one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do danych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich spisywać na kasie fiskalnej. Kto nie musi być kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z działu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w kwestie naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomoce w zakresie noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi fizyczne oraz ubezpieczeniowe, wynajem i pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi związane z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z życiem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi oferowane przez spółki oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoce wymienione, mogą też korzystać ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do ostatniego zdjęcia przysługuje ze powodu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z pracy wymienionych posiadał w starym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może mieć ze zwolnienia z kas dla całości sprzedaży.