Uziemienie slupa 15kv

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i wszelkiego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w wielkim stopniu zmniejszają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego rodzaju substancji palnych w rezultacie przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może wywołać zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu natomiast tym jedynym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. By było ostatnie możliwe przewożone konstrukcje powinny mieć prawe uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego gatunku uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego modelu proste uziemienia tworzą się z zacisku uziemiającego oraz z przewodu. Przewody łączone w uziemieniu wyróżniają się niską opornością elektryczną oraz niezwykle wysoką odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można tak zastosować bardziej złożone uziemienie będące system ochronie, który pozwoli na transport lub dozowanie produktu ale w terminie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy kojarzy się tego rodzaju uziemienia? Najczęściej przyjmuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek i na przykład elementów instalacji procesowych. Do stworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W okresie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i zsuwa się w tle substancji łatwopalnych, przystępuje do powstania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest naprawdę dobry zacisk oraz dobrze dopasowany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do momentu uziemienia. Ważne stanowi zatem, że przydatne w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo restrykcyjne wytyczne, wskazane na odległości testów. Obecnie najlepsze skutki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.