Urzadzenia do pakowania

Próżniowe pakowanie żywności jest najczystszym stylem na zabezpieczenie jej przed zepsuciem. Z ostatniej formy korzystają, zarówno, producenci, kiedy i gospodarstwa domowe. Można poznać akcesorium do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają artykuły w woreczku foliowym, lub w pojemniku do ostatniego przeznaczonym. Urządzenia te robią zgrzewy na ściany worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, potrafią być kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym typową wilgotność, konsystencję, smak i smak, a dodatkowo są zabezpieczone przed przedostaniem się do wnętrza opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze względu na technologia działania, można wyodrębnić dwa sposoby pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to urządzenie, w którego wnętrzu przenosi się worek wraz z wynikiem. Jej prawdziwą cechą jest regulowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu przyjmuje się powtarzalność procesu pakowania, również możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co stanowi istotne przy pakowaniu dobrych produktów. Cechą istnieje ponad możliwość wykorzystania w ciągu produkcji, znacznie tanich worków typu PA/PE, co daleko zmniejsza koszty. Pakowarki komorowe, mogą być następujące funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na targu istnieje ważny wybór pakowarek komorowych, co kupi na jej prawidłowy dobór, uzależniony od ilości pakowanych produktów, ich rodzajów, oraz wielkości. Poświęcone są, przede wszystkim, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z zamontowanym w produktem, wybiera się na zewnątrz, i do środka, na listwę zgrzewającą, wydaje się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania przyjmuje się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe pozwalają na pakowanie artykułów o niezwykłych kształtach, np. bardzo duża kiełbasa. Cechą istnieje i dużo mniejszy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, natomiast wadą niższa sprawność oraz wyższe koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Poświęcone są zwłaszcza dla małej gastronomii i gospodarstw domowych.