System przeciwpozarowy esser

W przypadku pożaru najistotniejsza jest intensywna i dobra reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Momentem potrafi się ona nawet przyczynić do uratowania ludzkiego życia. Aby ta odpowiedź istniała jednak skuteczna, należy wiedzieć, w jaki rób działać i na co chodzi zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia rozpoczniemy w pomieszczeniu zamkniętym, a czyli na szerokiej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy pamiętać, że nasze pole manewru jest ograniczone, w stosunku z obecnym nie możemy pozwolić sobie na skorzystanie wszystkich preparatów. Drinkom z najskuteczniejszych jest bez wątpienia para wodna, jakiej zadanie podobno w styl szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na przestrzeniach otwartych, gdzie nie zrobi ona prawidłowego stężenia, dzięki któremu możliwe jest zgaszenie pożaru. Jednak w ścisłych budynkach przydaje się idealnie. Często zwracana jest jeszcze na statkach, w miejsca, w których brane są alkohole bądź kotłach wulkanicznych, gdzie niedozwolone jest wykorzystanie wody. Podstawowym działaniem pary, który pozwala zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej doskonałą zaletą jest fakt, iż ów efekt przeprowadzany jest niezmiernie szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Istnieje ostatnie niesamowicie istotne, bowiem w sytuacji, kiedy ogień zwiększy się na wszystek dom, nie potrafi on zostać zgaszony samą parą. Niezbędne są to bardzo szerokie działania straży pożarnej, co przypisuje się spośród obecnym, iż straty spowodowane działaniem ognia będą głównie wysokie.