Home Bez kategorii System odpylania

System odpylania

written by klaudiusz 9 czerwca 2017

Na jego stronie

Dust collectors, czyli odpylacze przemysłowe traktowane są w charakterze poprawienia jakości powietrza uwalnianego w rezultacie procesów przemysłowych. Odpylanie jest poprzez zbieranie pyłu oraz innych odpady z powietrza. Separacja nanocząstek jest sztandarowa w obiektu ograniczenia emisji pyłów.

Odpylacze są odpowiednio zaprojektowane, żeby sprostać wyzwaniu, jakim jest unieszkodliwienie rozległych chmur pyłu. Odpylacze skupiają się z wentylatora, filtru pyłowego, systemu czyszczącego, filtr oraz zbiornika na filtr czy z planu usuwającego pył. Wyróżniamy cztery rodzaje odpylaczy przemysłowych: separatory inercyjne, separatory mokre, separatory elektrostatyczne oraz separatory filtracyjne.

a) Separatory inercyjne oddzielają pyły od gazów, dzięki kombinacji siły odśrodkowej, grawitacyjnej oraz inercjalnej.
b) Odpylacze przemysłowe, które zatrudniają do odpylania ciecz, to separatory mokre. W współczesnym faktu ciecz miesza się z gazem, który ma cząsteczki pyłu. Skuteczność usuwania miału w niniejszej formie stanowi szczególnie duża. Jest kilka rodzajów separatorów mokrych, a każde łączą wspólne charakterystyczne cechy – zwilżanie gazów, kontakt gazu z cieczą oraz oddzielenie gazu od cieczy poprzez powstające aglomeraty. Kiedy aglomeraty stają się większe, osiadają w kolektorze.
c) Separatory elektrostatyczne czerpią z sił elektrostatycznych, aby oddzielić cząsteczki pyłów od gazu. Można je rozdzielić na separatory typu EBS (koronujące) oraz płytkowe. Separatory koronujące dane są do suchego rozdzielania materiałów, które kłócą się właściwościami elektrycznymi. Z zmian separator płytkowy dany jest do cięcia każdych rodzajów materiału mineralnego zgodnie z ich stronami elektrostatycznymi.
d) Separatory filtracyjne to narzędzia, dzięki którym cząsteczki podczas transportu zatrzymywane są za pośrednictwem sił adhezji.

Obecnie separatory filtracyjne często zastępują separatory elektrostatyczne. Kluczowe są metody monitorowania, separacja cząstek drobnych oraz ultradrobnych. W związku z tym oblicza się na zaawansowany rozwój metod wykrywania materii zanieczyszczonej. Inne technologii oczyszczania gazów, a też wdrażanie innowacji z pewnością dodaje się do rozwinięcia się jakości powietrza.

0 comment

You may also like