Strefa zagrozenia maszyny

Jeżeli w określonym miejscu spotykają się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a i efektywny zapłon, można świadczyć o możliwym zagrożeniu wybuchem. System HRD to styl, który stanowi wykorzystywany do stłumienia wybuchu.

Jego podejmowanie polega na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten zapewnia bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Przedstawia go wypróbowana i pozytywna technologia, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego wadami istnieje też to, że kształtuje się do w i na zewnątrz, jest lekki w manipulacji i transporcie, Jest również gładką oraz bliską możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dobrana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z organizmem tłumienia wybuchu. Jest to głównie kompletna i rozpowszechniona metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla też są stosowane głównie do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich dają pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w wszystkiej dziedzinie przemysłu. Istnieją też dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te miesiąca zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej umieszczony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on tworzony za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w bardzo krótkim etapie. Istnieją one zrealizowane mieszanką proszku, który po rozpyleniu wewnątrz danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesu zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, dopasowuje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one zrealizowane wodą, która wspiera się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy odbija się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda stosuje się gotować, a obiekt natychmiast wypełnia się parą. Butle też są wykonane razem z zasadą ATEX.