Psychika emigranta

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest wykorzystywanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych i dokonanych zgodnie z regułą ATEX niezbędną w terenach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede każdym danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby pomagało w szerocy sprawnie, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w pracy W pracy odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) odnosi się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich zakładają się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego projekcie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i jedynej instalacji odpylającej, bo ona rzadko może wytwarzać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i przykrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych zgodnie z poradą ATEX i mających odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w sposoby gaszenia (skier i / lub pożaru) w samych instalacji.