Home Przemysł Odpylanie w przemyśle drzewnym

Odpylanie w przemyśle drzewnym

written by klaudiusz 2 marca 2016
dust collectors

sage symfonia handel licencja

Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w dostarczaniu całych instalacji odpylania i transportu pneumatycznego we wszelkich gałęziach przemysłu. Głównym z elementów strategii działania jest promocja sprawdzonych i innowacyjnych systemów odpylania i transportu pneumatycznego, które są przeznaczone zarówno dla większych zakładów jak i małych przedsiębiorstw rzemieślniczych.

Instalacje odpylające

Instalacje odpylające działają od kilkunastu lat w kilkudziesięciu zakładach na terenie całej Polski. Wciąż rozwijana jest sieć przedstawicieli, dzięki czemu mamy dostęp do wyboru w cenach producenta w każdym zakątku Polski.

W instalacji używa się najczęściej odpylaczy podciśnieniowych z systemem czyszczenia PowerPulse oraz z przyrządem do wygarniania w dnie filtra. Pod filtrem zamieszczono dwie śluzy, rozładowujące odpad do instalacji transportu pneumatycznego z dwoma wentylatorami, cyklonem oraz śluzą. W instalacji odpylania po stronie czystej użyto wentylatora czystego powietrza.

dust collectors

Dust collectors – odpylacze przemysłowe

Dust collectors, to odpylacze przemysłowe  wykorzystywane w zakładzie produkcji drzewnej, która wytwarza głównie tarcicę, z uwagi na wielką ilość odpadu, wyposażone zostały w system opróżniania z łańcuchowym przyrządem do wygarniania. Czyszczenie worków filtracyjnych odbywa się przy użyciu wentylatorów regeneracyjnych, a odpad rozładowywany jest z wykorzystaniem śluzy, a następnie przesyłany przy użyciu systemu transportu pneumatycznego. W instalacji odpylania pracę wykonują wentylatory transportowe z silnikiem.

Filtr modułowy

W instalacji odpylania użyto filtr modułowy – wyposażony w 6 podwójnych modułów oczyszczany przy użyciu mechanizmu wstrząsowego oraz opróżniany przy użyciu podajnika ślimakowego przez śluzę do kontenera zamocowanego pod filtrem. Oczyszczone powietrze wraca na halę produkcyjną, co minimalizuje straty energii. W instalacji po zanieczyszczonej stronie wykorzystano wentylator transportowy z silnikiem. Instalacja została stworzona dla wydajności.

W innym przypadku z uwagi na brak konieczności zawracania czystego powietrza na halę, w instalacji odpylania używa się odpylaczy cyklonowy ze śluzą zamontowaną pod cyklonem. W instalacji, po stronie zapylonej, pracę wykonuje wentylator transportowy z silnikiem. Całość została zaprojektowana dla wydajności.

0 comment

You may also like

Leave a Comment