Odpylanie i odpylacze

Dlaczego trzeba odpylać?
Proces odpylania powinien być praktykowany we jakichkolwiek pomieszczeniach, w jakich jest pewne zagrożenie wybuchem pyłu, który stanowi magazynowany i dostarczany. W toku odpylania wiąże się specjalne odpylacze, które są indywidualnie dobierane i projektowane do określonej instalacji. Dobieranie i planowanie postępuje w możliwość uwzględniający analizę ryzyka.

pc posSystem PC POS 7 - program kasowy Polkas

Proces odpylania
Odpylanie atex (atex dust extraction) stanowi fragment całości systemu odpyleniowego. Wyodrębnione są specjalne strefy oraz zabezpieczenia, jakie posiadają za zadanie chronić przed przejściem fali uderzeniowej.
Ważnym zadaniem odpylania atex jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dzięki niemu silna będzie ograniczyć skutki wybuchu do takiego poziomu, jaki będzie miły zarówno dla personelu, jak również dla urządzeń oraz systemów.
Dyrektywa Atex 137 zobowiązuje pracodawców do zastosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach zabezpieczeń stosuje się m.in tłumienie wybuchu.

Tłumienie wybuchu
Najbardziej skuteczna forma ochrony urządzeń przed skutkami niekontrolowanego wybuchu to sposób tłumienia wybuchu. W zestaw całego systemu wchodzi butla HRD, centrala sterująca, czujnik ciśnienia oraz czujnik podczerwieni. Układ powinien rozpoznać wybuch w najwcześniejszej fazie. W razie rozpoznania następuje wtrysk środka tłumiącego do zabiegu urządzenia poddanego ochronie. Celem wtrysku jest stłumienie wybuchu. Reakcja pragnie być błyskawiczna. Miana istnieje w tysięcznych częściach sekundy.

Rodzaje odpylaczy
Na zbytu widocznych istnieje sporo rozmaitych sposobów odpylaczy, w obecnym zwłaszcza odpylacze workowe, filtry modułowe, odpylacze kartridż owe, odpylacze kasetonowe itp.