Oczyszczanie powietrza w przemysle

Rozwój technologi obróbki przemysłowej wszelkiego rodzaju materiałów, wygenerował niezwykle istotny problem, którym jest nadmierne i niezwykle szkodliwe zapylenie. Rozwiązanie tej kwestii jest elementem koniecznym dla każdego przedsiębiorstwa, które ze względu na rodzaj wykonywanych czynności, narażone jest na zanieczyszczenie powietrza pyłami.

Szkodliwość tego zanieczyszczenia wywiera nie tylko bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników i osób narażonych na jego działanie, ale również w przypadku pyłów pochodzących z obróbki drewna, czy biomasy, mogą doprowadzić do zagrożenia wybuchem, lub pożarem. Z tego powodu nadrzędnym warunkiem zapewnienia jak największego bezpieczeństwa produkcji, jest zainwestowanie w najlepszy możliwy sposób filtracji pyłów.

Systemy odpylania

Obecnie powstają coraz wydajniejsze systemy odpylania w przemyśle ( dedusting systems ), które nie tylko oczyszczają powietrze, ale dzięki innowacyjnym rozwiązaniom są energooszczędne i przyjazne dla środowiska naturalnego. Biorąc pod uwagę jak złożone jest zagadnienie zapylenia przemysłowego, oraz jak wiele różnego rodzaju gałęzi przemysłu obejmuje – możliwe jest indywidualne dostosowanie instalacji filtrującej do zapotrzebowania.

systemy odpylania w przemyśle

Cyklony

Najczęściej spotkać można systemy oczyszczania oparte o cyklony – można je łączyć tworząc w ten sposób baterie cyklonów. Cyklony, które pracują w oparciu na zasadzie działania siły odśrodkowej, powszechnie uważane są za skuteczne. Poza tym mają niewielkie gabaryty i generują niskie koszty inwestycyjne. Innym rozwiązaniem są odpylacze filtracyjne – tkaninowe w których zastosowane są różnego rodzaju tkaniny, bibuły, czy filce. Pomimo wysokiej skuteczności filtry tkaninowe mają istotną wadę – wysokie koszty inwestycyjne.

Systemy filtrujące

Systemy filtrujące mogą być skonstruowane na zasadzie modułu. Łącząc w jedną całość wszystkie podzespoły, lub hybrydowe złożone z niezależnie działających elementów. Koszty instalacji odpylających zależą nie tylko do rodzaju zastosowanej technologi, ale także od powierzchni wymagającej oczyszczenia. Obróbka przemysłowa w której takie procesy jak mielenie, kruszenie, przesiewanie, mieszanie czy wydobywanie surowców, nie może odbywać się bez istnienia kompleksowych układów filtracyjnych.