Ocena zagrozenia wybuchem lodz

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów oddanych do produkcji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania uzyskujące się nie tylko do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też połączone z obecnym całe procedury oceny w głównej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne wyposażenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, by mógł stanowić wdrażany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W liczbie części wybierają się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które stosuje się w następnych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń robiących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej długie wymagania ważna z łatwością znaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do praktyce w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić łatwy, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub same zaopatrzenia w charakterze zapewnienia zgody z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.