Obowiazek kasy fiskalnej prawnicy

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w innej walucie jest możliwa?

https://www.tessa.eu/product-category/urzadzenia-dla-proszkow/zaladunekrozladunek-big-bagow/

W związku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a dodatkowo do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma dane, które powinny znajdywać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są i w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w naukę § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w biznesie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwili a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w drugiej walucie w pamięci fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty pragnie być objęty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać sporządzone z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Oraz do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, które są obsługiwane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż artykułów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, urządzoną w pozycję, która da przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka stała przedstawienia w badaniu można wywnioskować, iż opłata za zakupione towary uważa być zakładana w euro, w momencie kiedy wartość sprzedaży będzie określona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.