Najwazniejsze mocne strony pracownika

Każdy zawód wymaga posiadania ściśle określonych umiejętności i wiedzy – im dłuższe doświadczenie tym głębsza jest owa wiedza, a umiejętności doskonalsze. Długość pracy na danym stanowisku lub w danej branży to mocne strony pracownika, ale powinny być one podparte jego nieustanną chęcią rozwoju i możliwościami rozwoju oferowanymi przez pracodawcę. 

Podnoszenie kwalifikacji

Dlatego tak ważne dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa są szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry. Istnieją także pewne uniwersalne cechy, które powinien posiadać każdy dobry pracownik. Niektóre z nich są po prostu wrodzone, ale inne wymagają odpowiedniego wypracowania, w czym pomagają rozmaite warsztaty, kursy, a także wszechobecna atmosfera wzajemnego zaufania. Dobry pracownik powinien być przede wszystkim specjalistą w swojej dziedzinie, ale ważne jest by interesowała go praca całego zespołu i jego wspólny cel. Świadczy to o zaangażowaniu oraz pozytywnie wpływa na komunikację i relacje pomiędzy członkami całej grupy. To oddziałuje również na poczucie komfortu w miejscu pracy i w konsekwencji – chęć do pracy. Ważne jest aby nasi pracownicy posiadali umiejętność radzenia sobie z konfliktami i wiedzę, w jaki sposób powinni wyrażać swoje opinie, by nikogo nie urazić, a jednocześnie móc otwarcie dzielić się swoim zdaniem.

mocne strony pracownika

źródło: http://dla-frosty.berndson.pl/images/spotLight.jpg

Asertywność

Niezbędna do osiągnięcia tego stanu jest asertywność, rozumiana nie jako cecha, ale jako możliwa do wypracowania umiejętność. Aby nasi pracownicy byli wydajni i efektywni powinni traktować miejsce pracy, jako bezpieczne środowisko. Zdolność do opanowywania emocji i stresu jest więc kolejną cechą jakiej powinniśmy wymagać, ale i w której zdobyciu możemy pomóc pracownikom poprzez skorzystanie z profesjonalnego szkolenia. Zadbanie o to jest szczególnie ważne w sytuacji, kiedy już sam charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki stresogenne. W miejscu pracy wiele czynników wpływa na wydajność i efektywność zatrudnionych. Pracownik przede wszystkim powinien mieć poczucie emocjonalnego komfortu. Wzajemne relacje, komunikacja, możliwość wyrażania własnego zdania, wzajemna empatia wzmagają zaangażowanie i kreatywność oraz rodzą chęć dążenia do wspólnego dobra. Mocne strony pracownika to te cechy, które umożliwiają osiągnięcie atmosfery sprzyjającej pracy można wypracować i rozwijać sięgając po pomoc ekspertów zajmujących się prowadzeniem szkoleń z tego zakresu.