Home Edukacja Kim jest tłumacz przysięgły i kiedy go potrzebujemy

Kim jest tłumacz przysięgły i kiedy go potrzebujemy

written by klaudiusz 10 listopada 2015

W obecnych czasach możemy bez problemu poruszać się po całym świecie. Podróżujemy nie tylko w celach turystycznych, ale także biznesowych, a zdarza się tak, że po prostu mieszkamy w kilku różnych krajach. Z tego powodu często powstaje konieczność przełożenia dokumentów, albo różnego rodzaju pism urzędowych z języków obcych na język polski lub odwrotnie. Takiego zadania nie może podjąć się każdy tłumacz. Jedynie tłumacze przysięgli mają prawo tłumaczenia wszelkiego rodzaju dokumentów urzędowych i aktów prawnych.

Kim tak naprawdę jest tłumacz przysięgły?

Jest to osoba, która nie tylko znakomicie włada językiem polskim i skończyła wyższe studia filologi obcej, ale przede wszystkim taka, która zdała państwowy egzamin na tłumacza przysięgłego pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Egzamin ten jest dość trudny i skomplikowany, składa się z dwóch części: tłumaczenia pisemnego oraz tłumaczenia ustnego – konsekutywnego oraz a vista.

Po zdaniu egzaminu nowo upieczony tłumacz przysięgły zostaje wpisany do krajowego rejestru tłumaczy. Otrzymuje swój numer, który będzie widniał na pieczątce figurującej pod każdym przeprowadzonym i poświadczonym przez niego tłumaczeniu.

Kiedy korzystamy z jego usług ?

Skorzystanie z usłutłumacz przysięgłyg tłumacza przysięgłego jest koniecznością przy przekładaniu na język polski takich dokumentów jak umowy kupna-sprzedaż, dyplomy potwierdzające wykształcenie i umiejętności, akty małżeńskie, urodzeniowe, dokumenty sądowe, wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne, różnego rodzaju zaświadczenia, akty notarialne, itp.

Tłumacz przysięgły jest również potrzebny w przypadku zaistnienia sytuacji, w której obcokrajowiec staje przed sądem. Wtedy konieczne jest ustne tłumaczenia liaison. Czyli zdanie po zdaniu, w celu jak najdokładniejszego przełożenia oświadczeń, czy zeznań z języka obcego na język polski.

Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego. Wiąże się to nie tylko z wielką odpowiedzialnością, ale także z koniecznością posiadania pełnych zdolności do czynności prawnych. W żadnym przypadku osoba będąca tłumaczem przysięgłym nie może być karana za przestępstwa umyślne, skarbowe, czy nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl

0 comment

You may also like

Leave a Comment