Kasa fiskalna w komputerze

Na start warto wspomnieć co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy pisane w czasie gwarancji a po upływie gwarancji, a jeszcze niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a jeszcze usługę w wygodnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W okresie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy też ich współpracę z zapisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, współpraca z nadrukami w książce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w rozmiarze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i elementu fiskalnego co do zgody z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zaleceniami zapisuje w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być zbudowany również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją rola albo z każdej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kasie fiskalnej, ale nie wyrejestrował kasy. 2. W porządku przeglądu technicznego badane są przede całym te tematy konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów i których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak wtedy w momencie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które kierują na działanie kasy, ani te nie sprawdza, czy inne elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, ale będą wówczas funkcje wykonywane poza przeglądem technicznym.