Gaszenie pozaru sadzy w kominie

Pożary, które zachodzą w zamkniętych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę przyjmuje się w wnętrzach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny to istnieć umieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie prawdopodobnie być zastosowana, ze względu na jej bardzo niski ciężar właściwy, co tłumaczy się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej i jest nieco skuteczne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których poświęca się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy zaczyna się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w wyniku związku z wodą.

Para wodna że stanowić jeszcze wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym daleko wydajne im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w przestrzeni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w dziale strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest łatwo dużo skuteczny przy zastosowaniu pary nasyconej, która przyznawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.