Dyrektywa unijna odkurzacze

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują być spełnione przez każde produkty, jakie są oddane do skorzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, umieszczanych w danych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić inne z przepisami dyrektywny, ani nie może powracać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zawarta w bycie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest powiązane z użyciem dowolnego materiału w rozmiarach, w których potrafi występować atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgodności z zasadami atex i za dostosowanie danego produktu do tych prawd. Atest atex jest reklamowany w sukcesu produktów, które wybierają się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje obecne dziedzina, gdzie komponuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do jakości takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą wtedy istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w sukcesie, kiedy duża ilość energii wychodząca z skutecznego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru powraca do wybuchu, który jest wielkie ryzyko dla działania a zdrowia ludzkiego.