Dyrektywa unii europejskiej z 29 maja 1990 roku

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to samo z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sytuacji minimalnych wymagań dla urządzeń oraz stylów ochronnych przeznaczonych do gruncie w strefach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz danych pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w postępowanie szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, które potrzebuje robić produkt w zależności od centrum w którym będzie on użytkowany. Należy jednak mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi również spełniać wytyczne wynikające z drugich obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim obsługiwana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich przekraczania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być szybko zrezygnowany z sektora. Daje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z regułą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.