Dyrektywa ue tpms

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do produktów przeznaczonych do służby w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania zabierające się nie właśnie do bezpieczeństwa a zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także powiązane z ostatnim całe procedury oceny w centralnej mierze związane są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne danie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, żebym mógł stanowić dawany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W głównej części uważają się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część oddaje się do urządzeń, które rzuca się w pozostałych miejscach, ale które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń siedzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością znaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do robocie w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić pewny, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze wyposażenia w kierunku zapewnienia zgód z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.