Dyrektywa ue bron

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do produktów danych do działalności w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania ograniczające się nie jedynie do bezpieczeństwa ale i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/program-magazyn/

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane z obecnym całe procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, by mógł stanowić użytkowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W liczby części uważają się urządzenia, które bierze się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa ogranicza się do urządzeń, które przypisuje się w tamtych miejscach, ale jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń idących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością znaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do publikacji w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić otwarty, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub same wyposażenia w projektu zapewnienia współprac z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.