Dbanie o wlosy przetluszczajace sie

Szybkie tłumienie wybuchu dodatkowo w jego podstawowym etapie rozpowszechniania, jest skuteczny element zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w których początek ma miejsce, w zamkniętej przestrzeni bądź zawartej niecałkowicie. Szybkie wykrycie przyrostu ciśnienia w urządzeniach to jedyny z kluczowych czynników, który zapewnia uniknięcie wybuchu.

Ważnym zadaniem systemu HRD jest przeciwdziałanie powstawaniu dużego ciśnienia podczas wybuchu, dzięki temu minimalizuje się powstawanie zniszczeń w budowie, skraca się czas postojów, ale przede każdym zwiększa się bezpieczeństwo ludzi. System HRD wykorzystywany jest do zabezpieczenia zbiorników i silosów zawierających substancje proszkowe, młynów, mieszadeł, instalacji filtracyjnych, suszarek oraz wielu podobnych urządzeń przemysłowych. Każdy system, aby działał dobrze i szybko, powinien odkładać się ze profesjonalnych elementów, którymi są, czujniki ciśnieniowe i optyczne dane w organizacjach a w halach produkcyjnych, system zarządzający oraz butla hrd zawierająca substancję gaszącą. Strategia działania polega na rozmiarze i wykorzystywaniu wskazań oraz mocnej i ważnej reakcji. Wykrycie wybuchu dokonuje się dzięki wykorzystaniu czujników ciśnieniowych, detektorów iskier oraz płomieni. W chwili pojawienia się płomienia bądź iskier czy w pozycji, gdy przyrost ciśnienia przekroczy maksymalny, dopuszczalny zakres bezpieczeństwa, błyskawicznie przesyłana jest informacja do centrali zarządzającej, która płaci za przetworzenie danych a w razie potrzeby błyskawiczne otwarcie zaworu butli zawierającej substancję chemiczną. Po podjęciu wykonywania przez organizm sterujący następuje rozpylenie chemikaliów gaśniczych poprzez zastosowanie specjalnych dysz, co sprawia bardzo żywotnym i efektywnym stłumieniem wybuchu. Najistotniejszą cechą, którą charakteryzuje systemu HRD jest czas reakcji, który z momentu wykrycia wzrostu ciśnienia do rozpylenia substancji liczony stanowi w milisekundach.