Home Technika Czym są środki trwałe w firmie?

Czym są środki trwałe w firmie?

written by klaudiusz 24 lipca 2015
ewidencja środków trwałych

Na blogu autora

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek sporządzać ewidencję środków trwałych w firmie. Jest to spisywanie majątku firmy. W jaki sposób prowadzić prawidłową ewidencję środków trwałych i kto może skontrolować prawidłowość prowadzenia takiej ewidencji? Reguluje to przede wszystkim ustawa o rachunkowości. Każdego roku następują pewne zmiany w ustawach, dlatego dobry księgowy powinien być zawsze na bieżąco.

Ewidencja środków trwałych

Są to wszelkiego rodzaju aktywa, które mają przewidziany okres użyteczności dłuższy niż jeden rok kalendarzowy, a więc nie będzie to na pewno zalegający w naszych magazynach papier toaletowy przeznaczony do użytku pracowników, nie będą to także długopisy, których zrobiliśmy nawet pokaźny zapas. Muszą to być aktywa kompletne, zdatne do używania, a także takie, które przeznaczone są faktycznie do użycia w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Co do nich zaliczamy?

Z reguły do najważniejszych środków trwałych należą nieruchomości w firmie. Są to wszelkiego rodzaju grunty, jak również prawa do użytkowania lokali oraz mieszkania. Są to także maszyny, które wykorzystywane są w procesie produkcji, a także urządzenia i środki transportu (samochody, ciężarówki, przyczepki). Środkiem trwałym jest także ulepszenie, którego dokonaliśmy w obcym środku trwałym. Środkiem trwałym będzie także inwentarz żywy.

ewidencja środków trwałych

Wartość

Do ustawy rachunkowości ustalono pewne wytyczne. Wśród nich są zapisy o tym, że wartość środka trwałego w momencie startowym musi przekraczać 3500 zł, aby można było go wpisać na listę środków trwałych. Poza tym, środek trwały musi być oczywiście własnością osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub też własnością firmy, czyli na jego zakup przeznaczyliśmy oddzielną fakturę firmową zakupową.

Warto początkową środka trwałego ustala się zliczając nie tylko koszt zakupu, ale także koszt przewiezienia tego środka do firmy, załadunku i rozładunku. Czasami także w wartość środka trwałego prowadza się koszt demontażu i montażu, w zależności od tego jaki to jest przedmiot. Ewidencja środków trwałych zakłada także, że od wartości środka trwałego odejmuje się należny podatek VAT.

Co w przypadku dziedziczenia?

Jeśli odziedziczyliśmy środek trwały, wówczas ustawodawca pozwala samodzielnie określić sobie wartość takiego środka trwałego na podstawie cen przedmiotów o podobnej strukturze i jakości. Jeśli samodzielne określenie wartości środka trwałego nie jest możliwe, wówczas określa się wartość przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego, którego możną zatrudnić.

1 comment

You may also like

1 comment

Teofil 13 lipca 2016 at 12:24

Niekoniecznie zawsze wyznacznikiem będzie kwota 3500 zł, np. komputery i telefony komórkowe są środkami trwałymi bez względu na ich wartość początkową. W tym przypadku podlegają one jednorazowej amortyzacji. Dzięki potraktowaniu tych przedmiotów jako środki trwałe, przedsiębiorca ma nad nimi pełną kontrolę. 

Leave a Comment