Bezpieczenstwo przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kierowane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych albo ich elementów i ilości.

kasy fiskalne posnet

W klubie ze ogromnymi dysproporcjami w obszarze bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na dużo lepszy oraz silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są oddane do karierze w ostatnich strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do książki w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w poziomie ochrony oraz bezpieczeństwa zatrudnionych na zajęciach, na jakich potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, winnym stanowić odpowiednio oznakowane i przejść szereg testów, jakie posiadają na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady prac i znaczenia tego rodzaju urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tu.