Akwarium z oswietleniem led

Oświetlenie awaryjne LED w domach użyteczności publicznej rozumiane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść zawarta jest także w przepisach, jak również wartościach połączonych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry narzędzi i osprzętu oraz informują one role dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy zaplanować w poprawnie wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy piszą w współczesnej spraw błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można wymienić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na możliwości ewakuacyjnej, niepotrzebne używanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w akcji bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi dodatkowo w dziedzinach szczególnych, a też przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w środowiskach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego budynku, wybieranie urządzeń, jakie nie spełniają wymaganych norm lub nie przydają się do wykorzystywania w jasnych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stanów w miary Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki forma, żebym nie powodować przy tym wszystkiego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w tłach, gdzie ewakuacja może okazać się bardziej niebezpieczna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego obiektu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie całkowicie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania wzoru i dopasowania systemu oświetlenia awaryjnego do właściwych przepisów może posiadać tragiczne skutki nie właśnie dla wykonawcy przedsięwzięcia, a przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w sukcesu zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z otwarcia służy ułatwieniu ewakuacji, więc nie wolno bagatelizować niuansów, gdyż potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej a system dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na możliwości ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoko wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dobranie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do rodzaju użytkowania konkretnego obiektu.